Bae Dwyrain Angle

Bae o fflatiau tywod a llaid sy’n cael fawr iawn o ymwelwyr. Mae hon yn ardal fwydo bwysig i adar hirgoes ac felly mae’n lle perffaith i wylio adar.

Trowch oddi ar ffordd Angle tuag at Rhoscrowdder. Cymerwch y troad nesaf i’r chwith ar hyd ffordd gul ac ewch yn syth yn eich blaen dros y groesffordd nesaf tuag at y bae.

Gallwch ddilyn y ffordd at Fort Popton ar ochr ddwyreiniol y bae. Mae hon yn un o’r caerau a adeiladwyd yng nghyfnod Napoleon er mwyn amddiffyn dociau’r llynges yn Noc Penfro.

Roedd y llethrau a’r ffosydd ar ochr ddwyreiniol y bae yn rhan o burfa olew a gafodd ei dymchwel amser maith yn ôl.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Mae llawer o leoedd parcio ar hyd y ffordd o gwmpas y bae.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiledau. Mae’r cyfleusterau bwyd a diod agosaf yn Angle.

  • Canŵio
  • Aber
  • Fflatiau llaid
  • Hwylio
  • Llithrfa neu Fan Lansio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi