Traeth Amroth

Mae Amroth yn draeth tywodlyd, gwastad, hanner milltir o hyd. Pan fydd y llanw’n isel mae darn enfawr o dywod sy’n ardderchog ar gyfer pob math o gemau traeth.

Mae pyllau glan môr yn y pen gorllewinol a grwynau ym mhen uchaf y traeth.

Mae cyfyngiadau ar gŵn yng nghanol a phen gorllewinol y traeth rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Edrychwch ar fap o’r traeth i’ch helpu i weld i ba rannau o’r traeth mae hyn yn berthnasol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Traeth Baner Las 2019

Parcio

Maes parcio ym mhentref Amroth (dilynwch yr arwyddion) a pharcio ar hyd wal y môr.

Cyfleusterau

Gwyliwr y glannau o ddechrau mis Gorffennaf hyd at ddiwedd mis Medi. Llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiledau, siop, siop sglodion/hufen iâ/ caffi a nifer o dafarnau sy’n gwerthu bwyd.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Toiledau Anabl
 • Cyfyngiadau ar Gŵn
 • Cymorth Cyntaf
 • Maes Parcio am Ddim
 • Gwyliwr y Glannau
 • Ffôn
 • Cychod Modur
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Toiledau
 • Sgïo Dŵr

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi