Trefdraeth i Landudoch

14 milltir

14 milltir

Trefdraeth i Landudoch

Llwybr anodd mewn ardal wyllt.

Mae hi’n dipyn o daith, a does dim ffordd hawdd o’i chwblhau heblaw am ei gwneud i gyd ar unwaith. Gallwch ddianc tua hanner ffordd ym Mae Ceibwr, ond bydd angen i chi gerdded oddi yno i Drewyddel er mwyn dal y bws.

Pen Cemaes yw un o’r mannau gorau yng Nghymru i weld lloi morloi yn yr Hydref.

Llwybr

 • O ganol Trefdraeth, ewch i’r gogledd tuag at yr aber

 • Cerddwch i fyny’r afon tuag at y bont. Croeswch, a cherddwch yn ôl tuag at y môr ar yr ochr draw

 • Croeswch y cwrs golff i’r maes parcio, ac oddi yno tua’r trwyn

 • Mae’r llwybr yn eithaf gwastad, ond yn codi’n araf

 • Mae ambell i nodwedd ddifyr yn y clogwyni yma, gan gynnwys bwâu naturiol a Phwll y Wrach. Mae plygiadau sylweddol yn y creigiau yn ardal Ceibwr hefyd

 • Traeth cul o gerrig mân sydd ym Mae Ceibwr. Mae’n lle gwych i gael seibiant bach hanner ffordd. Os ydych wedi cael digon, gallwch gerdded i Drewyddel i ddal bws Roced Poppit

 • Wrth i chi nesáu at Ben Cemaes, byddwch yn gweld sawl traeth nad oes modd eu cyrraedd. Mae dwsinau o forloi llwyd yn geni eu lloi ar y traethau yma rhwng mis Medi a mis Tachwedd

 • Wedi i chi fynd heibio i Ben Cemaes, fe welwch aber Afon Teifi o’ch blaen. Mae hwn yn lle ardderchog i wylio llamhidyddion a dolffiniaid

 • Dilynwch y ffordd darmac i draeth Poppit

 • Pan fydd y llanw’n isel, mae traeth Poppit yn cyrraedd clogwynni’r ochr draw bron

 • Ewch ymlaen ar hyd y ffordd i Landudoch, tuag at y man cychwyn neu orffen swyddogol. Mae’r felin flawd, sy’n gweithio, ac adfeilion yr Abaty werth eu gweld.

 • Mae canolfan ymwelwyr y Cartws yn ychwanegiad newydd gwych rhwng y Felin a’r Abaty. Mae hwn yn lle ardderchog i ymlacio ar ôl eich taith – neu i baratoi cyn cychwyn!

 • Os ydych yn ansicr, dilynwch yr arwyddion mesen sy’n dangos ble mae’r llwybr

Lawlwytho ffeil GPX

Gwybodaeth ddefnyddiol

Lluniaeth: Tafarndai a chaffis yn Nhrefdraeth. Caffi ar draeth Poppit. Canolfan ymwelwyr gyda chaffi, ynghyd â siop sglodion a thafarndai, yn Llandudoch.

Atyniadau ar y daith: Pwll y Wrach ym mae Ceibwr, hen ogof fôr wedi dymchwel, Abaty Llandudoch (adfail), Canolfan Ymwelwyr Llandudoch.

Canolfan Groeso agosaf: Hwlffordd

Ffôn: 01437 775244

E-bost: haverfordwestlendinglibrary@pembrokeshire.gov.uk

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi