Lydstep i Sant Gofan

14½

14½ milltir

Lydstep i Sant Gofan

Llwybr amrywiol a hardd iawn sy’n cynnwys rhai o draethau gorau’r Sir ac ambell i safle hanesyddol.

Mae cromlech hynafol Kings Quoit i’w gweld ar y llwybr ychydig cyn i chi gyrraedd Maenorbŷr, a chastell Maenorbŷr hefyd wrth gwrs. Wrth ddilyn llwybr yr arfordir ymhellach, byddwch yn cyrraedd ystâd Ystangbwll a adeiladwyd gan deulu Cawdor ond sydd bellach dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â chapel hudolus Sant Gofan, encil meudwy sy’n glynu wrth y clogwyni ym mhen draw’r rhan hon o’r daith.

Mae traethau Barafundle a De Aberllydan yn llecynnau perffaith i gael cinio neu i wlychu’ch traed yn y dŵr.

Does dim elltydd serth iawn yn y rhan yma o’r llwybr, ond mae’n ddigon caled serch hynny.

Llwybr

 • Dechreuwch o faes parcio Lydstep Head sydd uwchben maes carafanau Lydstep Haven

 •  

  Wedi hanner milltir o gerdded, ewch i lawr y grisiau ar y chwith, i lawr dyffryn sych. Mae’n arwain at draeth llanw isel ardderchog gydag ogofâu

 • Wedi dychwelyd i’r llwybr, ewch yn eich blaen heibio’r hostel ieuenctid a Skrinkle Haven – traeth nad oes modd ei gyrraedd

 • Mae’r llwybr yn gwyro er mwyn osgoi gwersyll y fyddin ym Maenorbŷr, ond mae arwyddion amlwg i’ch arwain

 • Ewch ymlaen tua thraeth Maenorbŷr, heibio siambr gladdu King’s Quoit

 • Mae’r llwybr eithaf anodd hwn yn esgyn a disgyn cyn cyrraedd bae diarffordd Swanlake, ac yna ymlaen i Freshwater East (caffi, bwyty, a thoiledau)

 • Mae’n bosibl sgrialu i lawr i ben dwyreiniol traeth Freshwater East os yw’r llanw allan

 • Ewch tuag at y llithrfa, ar hyd y ffordd am ychydig o droedfeddi ac yna ar lwybr coediog yn ôl i ben y clogwyn

 • Mae llwybr cymharol wastad yn mynd tuag at Gei Ystangbwll (caffi a thoiledau)

 • Dringwch i fyny ac i lawr eto cyn cyrraedd traeth anhygoel Barafundle

 • Mae’r llwybr rhwydd yma i Bentir Ystangbwll yn parhau ar y gwastad yr holl ffordd i Sant Gofan, oni bai am un rhan ble mae’n mynd i lawr i draeth de Aberllydan

 • Os y gallwch chi, dringwch dros y creigiau a cherddwch ar y traeth, neu ewch am dro at y llynnoedd cyfagos yn Bosherston os oes amser

 • Dringwch y grisiau sydd ar ochr bellaf y traeth (toiledau a fan hufen iâ)

 • I’r gorllewin, mae traeth llanw isel hyfryd Trevallen

 • Os yw’r meysydd tanio ar gau, ni allwch fynd ymhellach. Ffoniwch 01646 662367 am wybodaeth

 • Mae’n daith hamddenol i Drwyn Sant Gofan oddi yma, a dyw’r capel fawr pellach

 • Trowch oddi wrth y môr yn fan hyn er mwyn cyrraedd pentref Bosherston

 • Os ydych yn ansicr, dilynwch yr arwyddion mesen sy’n dangos ble mae’r llwybr

Lawlwytho ffeil GPX

Gwybodaeth ddefnyddiol

Lluniaeth: Caffi a bwyty ger y traeth yn Freshwater East. Tŷ tafarn yn Ystangbwll a chaffi yng Nghei Ystangbwll. Tŷ tafarn a chaffi yn Bosherston.

Atyniadau ar y daith: Castell Maenorbŷr, Llynnoedd Bosherston, Capel Sant Gofan.

Canolfan Croeso agosaf: Dinbych-y-pysgod, Upper Park Road (Ger y maes parcio aml lawr a’r orsaf fysiau)

Ffôn: 01437 775603

E-bost: tenby.tic@pembrokeshire.gov.uk

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi