Amroth i Lydstep

11½ milltir

11½ milltir

Amroth i Lydstep

Llwybr sydd o bosibl ychydig yn fwy anodd na’r disgwyl, ond sydd â rhywbeth i gynnal eich diddordeb trwy gydol y daith.

Pan fydd y llanw’n isel iawn gallwch gerdded yr holl ffordd o Amroth i Saundersfoot ar hyd y traeth, a gweld ambell i nodwedd ddaearegol ddifyr ar y ffordd, gan gynnwys cystradau glo.

Cofiwch fwynhau’r coetir sydd o gwmpas Trwyn Giltar, rhwng Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod, gan nad oes llawer o goed i’w gweld ar weddill llwybr yr arfordir.

Oddi ar y rhan yma o’r llwybr mae golygfeydd gwych o Ynys Bŷr a draw at Benrhyn Gŵyr a Dyfnaint ar ddiwrnod clir.

Llwybr

 • Dringwch allt gymedrol o Amroth tuag at Wisemans’s Bridge (toiledau a lluniaeth)

 • Dilynwch yr hen dramffordd wastad a’r twneli i mewn i Saundersfoot

 • Ewch heibio’r harbwr a lawr at draeth Glen ac yna i fyny allt hawdd

 • Peidiwch â chael eich temtio i aros ar y traeth yr holl ffordd i Monkstone gan nad yw’n hawdd dychwelyd i Lwybr yr Arfordir oddi yno

 • Cerddwch ar hyd llwybr coediog a bryniog yr holl ffordd oddi yma i Ddinbych-y-pysgod

 • Mae llechwedd eithaf serth i lawr i Lodge Valley, a llechwedd cymedrol i fyny’r ochr draw

 • Mae dringfa gweddol serth allan o’r dyffryn nesaf hefyd, yn Waterwynch

 • Byddwch yn cyrraedd uwchlaw traeth gogleddol Dinbych-y-pysgod ac ewch ymlaen i’r dref

 • Cerddwch i draeth y de os yw’r llanw’n isel, neu trwy ganol y dref a’r Esplanade os yw’r llanw’n uchel.

 • Cerddwch i ben arall traeth y de, neu ewch i mewn i’r tir a dilyn y rheilffordd os yw’r maes tanio sydd ym mhen pellaf y traeth yn cael ei ddefnyddio

 • Dringwch y bryn bychan yn y pen draw a dilynwch y clogwyni gwastad i Lydstep

 • Ewch drwy’r maes carafanau

 • Dringwch allt darmac gymedrol yr ochr draw

 • Dilynwch y llwybr garw ar y dde tuag at bentref Lydstep

 • Trowch i’r chwith ac yna ymlaen am hanner milltir at yr hostel ieuenctid

 • Os ydych yn ansicr, dilynwch yr arwyddion mesen sy’n dynodi’r llwybr

Lawlwytho ffeil GPX

Gwybodaeth ddefnyddiol

Lluniaeth: Mae digonedd o ddewis yn Amroth, Saundersfoot, a Dinbych-y-pysgod. Tŷ tafarn yn Wiseman’s Bridge a Lydstep.

Atyniadau ar y daith: Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn Ninbych-y-pysgod. Oriel ac Amgueddfa Dinbych-y-pysgod.

Canolfan Groeso agosaf: Dinbych-y-pysgod, Upper Park Road (Ger y maes parcio aml-lawr a’r orsaf fysiau)

Ffôn: 01437 775603

E-bost: tenby.tic@pembrokeshire.gov.uk

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi