Mae’n ‘rhaid’ i chi fynd ar daith cwch

Profiad unwaith mewn oes

Mae pob math o dripiau cwch yn Sir Benfro

Tripiau cwch yn Sir Benfro

Ar drip cwch, byddwch o fewn trwch blewyn i adar y môr yn ymladd am eu lle ar y clogwyni, neu wyneb yn wyneb, yn llythrennol, ag un o forloi direidus Ynys Dewi sy’n ymddangos o’r dyfnderoedd er mwyn gweld pwy sydd ar y trip heddiw.

Os mai dolffiniaid neu lamhidyddion sy’n mynd â’ch bryd, yna dyma’r lle i chi. Ewch ar un o’r tripiau hirach allan i’r Celtic Deep i weld dolffiniaid cyffredin, dolffiniaid trwyn potel neu Risso, ac os byddwch yn ffodus dros ben efallai y cewch chi gip ar forfil.

Cawsom y trip cwch gorau erioed. Golygfeydd anhygoel, bob math o adar a bywyd gwyllt, criw ardderchog, gwybodus iawn.

Karen Chambers, ar Facebook

Mae tripiau pysgota hefyd yn boblogaidd iawn, yn enwedig ar arfordir y de, o gwmpas Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot. Mae’n ffordd berffaith o gyflwyno plant i bleserau pysgota. Bydd yr  holl gyfarpar a hyfforddiant ar gael ar y cychod – dewch chi â’r amynedd.