Gwyliau a digwyddiadau

O gampau dycnwch i wyliau bwyd a chyngherddau clasurol

Rydym yn gwybod sut i joio yn Sir Benfro

Gwyliau a digwyddiadau yn Sir Benfro

Unrhyw esgus a dweud y gwir, yn enwedig os oes bwyd yno.

Rhai o’n hoff ddigwyddiadau bwyd yw Gŵyl Fwyd Arberth, ddiwedd mis Medi, Big Retreat Wales yn Lawrenni a Gŵyl Bwyd Stryd Sir Benfro yn Ninbych-y-pysgod.

Ond mae llu o ddigwyddiadau eraill hefyd. Fel Gŵyl Lenyddol Llangwm sydd â rhaglen ddiddorol iawn o lenorion, beirdd a storïwyr. Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Sir Benfro ac mae gennym wyliau sy’n cynnwys popeth, o’r blŵs i Bach mewn Eglwys Gadeiriol, theatrau lleol, neuaddau pentref, tafarndai a chaffis.

Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg Gŵyl Fwyd ddeuddydd Arberth yn gyfan gwbl ac mae’n enwog am ei naws hyfryd a'i hawyrgylch deuluol.

O ran digwyddiadau chwaraeon, mae’r Penwythnos Cwrs Hir yn herio’r rhai sy’n cymryd rhan i nofio, beicio a rhedeg dros y tridiau sy’n arwain at Ironman Cymru, un o’r triathlons gorau un. Mae triathlons llai o faint yn Abergwaun a Saundersfoot yn ogystal â cystadlaethau rhedeg ar Lwybr yr Arfordir, nofiadau pellter hir, reidiau beic a rhediadau parc.

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi