Celf a chrefft

Tirwedd sy’n ysbrydoli + pobl greadigol = gwaith anhygoel

Celf a chrefft yn Sir Benfro

Mae celf yn beth mawr yn Sir Benfro

Mae artistiaid a chrefftwyr yn tyrru i’r rhan hon o dde-orllewin Cymru, wedi’u denu gan yr arfordir, ansawdd y golau a’r hud Celtaidd arbennig hwnnw sydd i’w deimlo yma.

Dau le y mae’n rhaid i chi ymweld â hwy yw Oriel y Parc, Tyddewi ac Amgueddfa ac Oriel Dinbych-y-pysgod, sy’n gartref i artistiaid o’r radd flaenaf, fel Graham Sutherland a ddywedodd fod Sir Benfro ‘land of exultant strangeness’, a sêr eraill ym myd celf fel Augustus a Gwen John, Kyffin Williams a John Piper i enwi ond ychydig.

[Oriel Workshop Wales] Mae’r trysor cudd hwn, yn fwy na dim ond lle i weld celf, mae’n brofiad gwefreiddiol sy’n ymlacio ac yn cyfareddu.

Ffion Griffiths, myfyriwr celf

Mae lleoliadau crefft i’w cael ym mhob cwr o Sir Benfro. Mae orielau a gweithdai ym mhob twll a chornel, yn y pentrefi bach lleiaf ac yn swatio i lawr lonydd gwledig ym Mynyddoedd y Preseli. Ewch i Hwlffordd, Arberth, Marina Aberdaugleddau, Trefdraeth, Tyddewi, Saundersfoot, i enwi ond ychydig, os ydych am grwydro siopau lu. Cadwch olwg hefyd am arddangosfeydd Crefftwyr Sir Benfro.

Mae doniau di-ben-draw yn Sir Benfro; rydych yn siŵr o weld rhywbeth sydd at eich dant!