Tri gair. Blasus dros ben!

Y cynnyrch lleol gorau sy’n gwneud y bwyd a’r ddiod orau.

Dwlu ar fwyta? Yna byddwch yn dwlu ar fwyd Sir Benfro

Bwyd a diod yn Sir Benfro

Dros flynyddoedd lawer, mae ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr lleol Sir Benfro wedi ennill enw ardderchog am safon eu cynnyrch.

Ynghyd â thon newydd o gynhyrchwyr annibynnol, mae’r rhain wedi rhoi Sir Benfro’n gadarn ar y map o ran bwyd a diod eithriadol.

Ac mae hyn wedi’i gydnabod gan lu o wobrau’r diwydiant bwyd, gan gynnwys gwobrau Bwyd a Diod y Gwir Flas – ‘Oscars’ y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Pebyll streipiau gwyrdd a gwyn twt, blodau’r gwanwyn glas a melyn, croissants oedd yn ddigon i dynnu dŵr o’ch dannedd (wedi’u gwneud â menyn gafr) a gwell jam nag y gallwn i ei wneud fy hun; cyn gynted ag y cyrhaeddais y farchnad cynhyrchwyr lleol ym mhentref bach Llandudoch yn Sir Benfro, dechreuais wenu.

Diana Henry yn The Telegraph Travel

Cadwch olwg am Nod Cynnyrch Sir Benfro pan fyddwch yn prynu’n lleol. Mae’n logo hawdd ei adnabod, sy’n dangos bod y cynnyrch y byddwch yn ei brynu wedi’i wneud yn Sir Benfro. Mae’n cynnwys cynhyrchwyr bwyd a diod, artistiaid a chrefftwyr, sefydliadau lletygarwch sy’n defnyddio bwyd a diod Sir Benfro ar eu bwydlenni, a siopau sy’n gwerthu eitemau wedi’u gwneud yn lleol.

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi