Atyniadau a digwyddiadau ardderchog i’r teulu

Mae’n bryd cael tipyn o hwyl hen ffasiwn i’r teulu

Digonedd i ddifyrru plant a rhieni, o bob oed

Atyniadau a digwyddiadau i’r teulu yn Sir Benfro

Yn Sir Benfro, gallwch deithio’n ôl mewn amser i oes cynhanes ym mhentref Oes Haearn Castell Henllys, lle gallwch wisgo fel rhyfelwr Celtaidd (y paent wyneb a’r cwbl) ac ymosod ar lwyth y gelyn, neu ddysgu trin cleddyf fel marchog canoloesol yng nghastell Penfro neu Gaeriw.

Ac yn ôl yn yr 21ain ganrif, gallwch wisgo mewn dillad cuddliw o’ch corun i’ch sawdl a saethu’ch ffrindiau a’ch teulu â laserau yn Battlefield LIVE, neu wibio o gwmpas trac gwibgartio yng Nghaeriw neu West Wales Karting a Heatherton.

Mae gan Sir Benfro draethau bendigedig a chefn gwlad godidog, ac mae’n lle gwych am wyliau egnïol i’r teulu.

The Telegraph Travel

Mae Folly Farm neu Barc Bywyd Gwyllt Manor House yn berffaith ar gyfer plantos bach a mawr. Meysydd chwarae antur, cyfle i gyfarfod lemyriaid, dod lygad yn llygad â jiráff, a ffair hen ffasiwn. Digon o hwyl i bawb heb os nac oni bai.