Chwarae eich rhan

Gwneud addewid gyda'n gilydd.

Gyda llacio cyfyngiadau a’r addewid o ddyddiau mwy disglair o’n blaenau, mae’r haf hwn yn cynhesu i fod yn un o’r rhai a ragwelir fwyaf eiddgar yn y cof diweddar – a disgwylir i’r nifer uchaf erioed ymweld yn ystod y misoedd nesaf.

Felly, p’un ai’n mentro allan i fwynhau cefn gwlad eiconig Sir Benfro neu i archwilio’r siopau, caffis a thafarndai lleol, gadewch inni addo gofalu am ein gilydd, gofalu am ein cymunedau, ac amddiffyn y tir hardd hwn.


Paratoi

O ailagor siopau, bariau, bwytai, a llety i fesurau ychwanegol i wella diogelwch y cyhoedd, mae pob paratoad yn cael ei wneud i groesawu ymwelwyr yn ddiogel yn ôl i’r rhanbarth, ond cyn i chi bacio’r car cofiwch:

 

  • Cynllunio pob taith.
  • Archebu caeau, llety a bwytai cyn eich ymweliad, a gwneud ymholiadau lle bo angen.
  • Chwilio am fannau agored Sir Benfro, archwilio lleoedd llai adnabyddus ac osgoi ardaloedd gorlawn.

 

Cynllunio gweithgareddau  Gwarchodfa atyniadau  Dewch o hyd i llety

 

 

prepare

 


Amddiffyn

Wrth i gyfyngiadau ddechrau lleddfu, mae’n bwysig serch hynny i gadw mewn cof am ein gilydd, ac mae gofalu am y rhai o’n cwmpas yn dechrau trwy ofalu amdanom ein hunain. Felly, mae’n rhaid i ni i gyd gofio:

 

  • Dilyn y canllawiau Coronavirus diweddaraf, glanweithio dwylo’n rheolaidd, cadw pellter diogel oddi wrth grwpiau eraill a gwisgo mwgwd lle bynnag y bo angen.
  • Gweithredu ar unwaith os ydych chi’n teimlo’n sâl, trwy ddilyn cyngor, rhannu gwybodaeth a dychwelyd adref os oes angen.

 

Ymweld â Sir Benfro yn ddiogel

 

protect

 


 

Gwarchod

Ni fu ein gwerthfawrogiad o natur a’r awyr agored erioed yn fwy, felly mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cymryd pob cam posibl i warchod a gwarchod ein tirweddau a’n cymunedau gwerthfawr:

 

  • Peidio â gadael unrhyw olrhain trwy waredu’ch sbwriel.
  • Gofalu am ein cefn gwlad – trwy gadw at lwybrau, gadael gatiau fel y deuaf o hyd iddynt, a chadw cŵn ar dennyn pan fo angen.
  • Dod yn rhan o’r lle – trwy gefnogi busnesau lleol a mwynhau’r diwylliant a’r iaith pan rydych chi yma.

 

Troedion Ysgafn  Y Cod Cefn Gwald

 

protect

 


Cyfrinach orau Sir Benfro

 

Lawrenny Walks

Cerdded yn Sir Benfro – Lawrenni

Coetiroedd hynafol, fflatiau llaid a golygfeydd ardderchog o ddolydd afonydd Caeriw a Cresswell a moryd y Ddau Gleddau, mae’r llwybr 3 milltir hwn yn berffaith ar gyfer y teulu cyfan.

 

 

Golden Road

Cerdded yr Heol Aur
Mae’r llwybr bryniog hwn, gyda’i olygfeydd cyn belled ag Iwerddon, de Cymru ac ar hyd bae mawreddog Ceredigion tuag at Eryri, yn cysylltu henebion a chladdfeydd, carneddau a thyrrau creigiog.

 

 

Behind the Scenes

Y tu ôl i’r llenni.
Yn cyflwyno rhai harddwch ‘o dan y radar’ sydd ychydig allan o ergyd o’r golygfeydd hynny y mae ffotograffau mawr ohonynt. Lleoedd sy’n aml yn ddisylw wrth i’w cymdogion enwocaf gymryd y sylw.